Šta su to vaške?

Iako su vaške mali beskrilni insekti veličine od 2 do 3 milimetra, one vam stvaraju velike probleme. Progrizaju vašu kožu da bi se mogle hraniti krvlju. Tom prilikom vas svrbi glava, a po koži ostaju crveni tragovi ugrizaka koji, zbog češkanja mogu da se pretvore u ranice.

Vaške mogu da se pokupe svuda: u vrtiću, u školi, na rekreativnoj nastavi, u autobusu …

Vaške treba istrebiti u ško kraćem roku
Vaške treba istrebiti u što kraćem roku

Mogu da se dobiju od osoba koje su već zaražene, mogu da pređu sa tuđe jakne na vašu i sl.

Vaške mogu u kratkom roku da se razmnože u ogromnom broju. Ako ste negde pokupili samo jednu vašku, ona će, tokom svog života od oko 6 nedelja, položiti od 200 do 300 jaja (gnjida). Sada zamislite, ukoliko ih na vreme ne istrebite, koliko bi ih bilo u vašoj kosi za 3 nedelje, koliko je potrebno za preobražaj gnjida u vaške sposobne da izlegu gnjide (jaja)! A tek posle toga? I tako redom.

Prekinite njihov životni ciklus, istrebite vaške i sprečite njihovo umnožavanje i dalju najezdu!